Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

 • Wat zijn insecten?
 • Insectengroepen
 • Evolutie 


Lepidoptera

 • De schubvleugeligen
 • Micro vs macro lepidoptera
 • Dag en nachtvlinders
 • Evolutie
 • Nieuwste taxonomische inzichten


Onderwerp

Enkele bijzondere vangsten uit Ouddorp en Wezep

Auteur

Hans Huisman

Datum

02-11-2013

Mededeling

Hans Huisman bespreekt enkele zeldzame of ongewone vlinders die hij de laatste twee jaar in Ouddorp en Wezep gevangen heeft.

 

Op 20 oktober 2012 ving hij in Ouddorp op licht Aporophyla nigra (Haw.), een bepaald zeldzame soort, die bovendien alleen in de zuidelijke provincies gezien wordt en dan nog vooral in Noord-Brabant en Limburg en niet in het zuidwesten langs de kust. Niet eerder in Ouddorp gevangen.

 

Toen hij de volgende dag in Wezep terugkwam bleek dat daar een Aporophyla uitgekomen was. Dit moest A. lueneburgensis (Freyer) zijn, want Aporophyla lutulenta (D. & S.), die er erg veel op lijkt, komt vrijwel uitsluitend in de duinen voor, terwijl A. lueneburgensis van Wezep bekend is, al was de laatste vangst al weer 19 jaar geleden. De vindplaats van de rups was (ten onrechte!) niet goed genoteerd, zodat er een onzeker element in bleef.. Wel had hij onbekende rupsen uit Frankrijk meegenomen, maar daar komt A.lueneburgensisniet of vrijwel niet voor.

Gelukkig ving hij in 2013 op 3 oktober weer een A. lueneburgensis , nu op licht, zodat het duidelijk is dat de soort nog in de omgeving − vrijwel zeker de Oldebroekse Heide − voorkomt.

De vlinder is in ons land erg schaars en wordt bijna alleen op de Veluwe gevonden.

Toen hij de beide exemplaren nog eens goed bekeek en met elkaar vergeleek viel ineens het verschil op: het dier uit 2012 heeft bredere voorvleugels en een iets bruinere grondkleur. Dus vermoedelijk een A. lutulenta die vrijwel zeker uit de rupsen uit Frankrijk (Lot) is gekomen, want op de Veluwe komt A. lutulenta weer niet voor.

 

Uit 2013 stammen de volgende vangsten uit Wezep:

 • Furcula bifida (Brahm), 11.vi.op licht. De wilgenhermelijnvlinder die meer populier dan wilg eet, een door het hele land verspreide, maar vrij zeldzame soort. Niet eerder in Wezep gevangen.
 • Archanara neurica (Hübner), op 21 juli. Door het hele land zeldzaam, iets meer verspreid in het zuidwesten.
 • Op 14.X op licht Lithophane semibrunnea (Haw.). De laatste vondst hier was in 1994.
 • Dichonia aprilina (L.) werd op 2 oktober gevangen. Nieuw voor Wezep. Vooral een dier van de Veluwe en de noordelijke provincies.
 • Uit Ouddorp:
 • Melanthia procellata (D.& S.), op 28.viii.2013 met 2 exemplaren op licht. Vooral een dier van het uiterste zuiden van Limburg, verspreid door het land sporadische vangsten. Nieuw voor Ouddorp, wel eens eerder op Flakkee. Mogelijk kan de vlinder zich handhaven op Clematis in tuinen.
 • Eupithecia phoeniceata (Rambur) kwam op 29.viii.2013 op licht. De cipresdwergspanner werd in 2005 voor het eerst in ons land gevangen op Walcheren. Sindsdien zijn er in Zeeland enkele vindplaatsen bijgekomen, in 2010 in Haamstede. Nu dus in Ouddorp; het ligt voor de hand om te denken aan een geleidelijke uitbreiding naar het noorden. Maar er zijn wel al twee vindplaatsen in de duinen van Noord-Holland bekend. De rups zal in Nederland waarschijnlijk leven op gekweekte cipres- en jeneverbessoorten in tuinen.

Deze mededeling bevat de volgende kenmerken in de database:

Besproken soorten

Aporophyla lutulenta (Bruine witvleugeluil), Aporophyla nigra (Zwarte witvleugeluil), Aporophyla lueneburgensis (Heidewitvleugeluil), Furcula bifida (Wilgenhermelijnvlinder), Archanara neurica (Witkraagrietboorder), Lithophane semibrunnea (Bruine essenuil), Griposia aprilina (Diana-uil), Melanthia procellata (Witvlekbosrankspanner), Eupithecia phoeniceata (Cipresdwergspanner),

Besproken lokaties

Wezep, Ouddorp,

Trefwoorden


 

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden