Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten
Excursie 201815, 16 en 17 juni 2018

Nationaal Park de Zuid Hollandse Duinen

Een eerste impressie.
Sandra Lamberts


Karakteristiek beeld van de Duinen

Eerste terugblik Snellen/ter Haar weekend NP Hollandse duinen 2018

De eerste avond begon met een gezamelijke aftrap. Na de verwelkoming van de deelnemers werd door Vincent Kalkman van EIS Kenniscentrum insecten, uitleg gegeven over de Hollandse duinen en het 5000 soortenjaar. Dit wordt georganiseerd door: Dunea, Staatsbosbeheer, EIS Kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. Na de uitleg over de diverse gebieden vertrokken de deelnemers met rustig weer en bewolking richting een geschikte plek om laken en lamp op te zetten. Van Coepelduijnen, Meijendel, Boswachterij Noordwijk, de Blink tot Berkheide en Lentevreugd werden belicht. O.a. de voor het gebied al bekende Maansnuituil (Zanclognatha lunalis), de Lichte daguil (Heliothis viriplaca), de Kraagvleugelmot (Nephopterix angustella), de Stalkruidmot (Cydia microgrammana) en de Bruine heide-uil (Polia bombycina) kwamen op licht of smeer af.
Zaterdag overdag gaf de boswachter Ecologie van Staatsbosbeheer, Casper Zuyderduyn een zeer geslaagde rondleiding door het afgesloten deel van de Coepelduynen. De andere deelnemers bezochten de diverse gebieden, daarbij werden o.a. de rupsen en pop van de Zwartpootmot (Nothris verbascella), maar ook de Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum) gevonden.


De Bruine sikkeluil(Laspeyria flexula) lijkt door het hele land aan een opmars bezig.


De Bruine heide-uil (Polia bombycina) was opvallend talrijk in de open duingebieden.

De tweede avond was het helaas winderig en zocht eenieder een luw plekje op om toch nog wat soorten te kunnen zien voordat deze met een windvlaag meegevoerd werden. Het merendeel van de deelnemers streek daarom neer in Meijendel, enkele in boswachterij Noordwijk of de aangrenzende Blink. De Grauwe spaandermot (Blastobasis phycidella), de Duinworteluil (Agrotis ripae) een typische duinsoort, en de steeds meer voorkomende Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula) kwamen naast de Boomkikker en de Julikever op het felle licht af. Tijdens het weekend zijn van wat tot nu toe op waarneming.nl is ingevoerd, samen met de waarnemers die een jaarrond vergunning hebben, 20 nieuwe soorten voor het gebied gevonden. De reacties van de deelnemers waren enthousiast en positief en we kunnen het als een een zeer geslaagd weekend beschouwen. Het uitwerken van waarnemingen is in volle gang en zodra ik deze ontvangen heb, volgt een uitgebreider verslag.

Hieronder alvast een paar foto's van een aantal typische soorten voor de duinen.


De rups van de Helmgrasuil (Mythimna litoralis) heeft helm en andere grassen als voedselplant. Niet verwonderlijk dat het daarmee een echte soort van de duinen is


De rups van het Grasbeertje lust naast grassen ook dophei, struikhei en bosbes. De soort is dan ook in het binnenland op heidegebieden te vinden, maar lijkt toch het meest in de duinen voor te komen.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden