Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2009

 

 

Het bestuur

Het bestuur van de Sectie Ter Haar bestaat uit vijf personen. In november 2009 is er een bestuurswisseling. De penningmeester Joke Stuurman-Huitema treedt op de november vergadering na drie actieve dienstjaren reglementair af en wordt vervangen door Mathilde Groenendijk. Frits Bink stelt zich nog enige tijd ter beschikking als bestuurslid totdat er een nieuw lid gevonden is.

 

(1) Frits Bink (lid)

vanaf november 2006 / aftredend november 2009

(2) Maurice Franssen (voorzitter)

vanaf november 2007 / aftredend november 2010

(3) Henk Hunneman (lid, vert. WVF)

vanaf november 2005 / aftredend november 2011

(4) Maja de Keijzer (secretaris)

vanaf november 2005 / aftredend november 2011

(5) Joke Stuurman-Huitema (penn.ms)

vanaf november 2006 / afgetreden in november 2009

Mathilde Groenendijk

vanaf november 2009 / aftredend november 2012

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2009 twee keer voltallig vergaderd om

(1) de ledenvergadering van voor- en najaar voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Excursie

In 2009 is de gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursie-weekend georganiseerd door een aantal leden uit Friesland: Gerrit Tuinstra, Siep en Jannie Sinnema van de Sectie Ter Haar. Het groeps-excursie-onderkomen bevond zich in Drouwen (Dr) vanwaar uit gebieden in de omgeving geïnventariseerd zijn.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar heeft in 2009 een lichte groei in het ledenaantal. Er zijn nu 111 leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan FRANJE dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2009 twee keer, de laatste keer met prachtige kleurenfoto's.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

Het bestuur heeft altijd één vertegenwoordiger in de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Onze afgevaardigde is Henk Hunneman.

 

Vertegenwoordiging in de ecologische werkgroep Thijsse van de NEV

Het bestuur heeft één vertegenwoordiger in de ecologische werkgroep Thijsse van de NEV. Onze afgevaardigde is Frits Bink.

 

Besturenberaad NEV

In 2009 is het besturenberaad van de NEV bezocht door de leden Maja de Keijzer en Frits Bink

 

Aanwezigheid bij uitreiking lintje aan Charles Naves

Bestuurslid Maurice Franssen is aanwezig bij de uitreiking van de ridderorde aan Ter Haar lid, de heer Charles Naves. Hij ontvangt de orde o.a. voor zijn verdiensten op het gebied van kennisverspreiding van nachtvlinders.

 

Contacten met de Vlinderstichting in 2009

Voor de aangekondigde cursus introductie nachtvlinders tijdens de Landelijke Dag van de Vlinderstichting op 14 februari 2009, die gegeven zal worden door Ter Haar lid Rob de Vos komen zoveel aanmeldingen binnen, dat de groep gesplitst wordt en Ter Haar lid Maurice Franssen de parallel groep begeleidt. In deze curus is ook melding gemaakt van de NEV met de secties Ter Haar en Snellen. Met name deze actie heeft enkele nieuwe leden opgeleverd.

 

 

M. de Keijzer

februari 2010

****

 

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden