Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2011

 

Het bestuur

Het bestuur van de Sectie Ter Haar bestaat uit vijf personen. In november 2011 zijn Henk Hunneman en Maja de Keijzer afgetreden; zij zijn opgevolgd door resp. Sandra Lamberts en Hans Groenewoud.

 

OUDE SAMENSTELLING TOT NOVEMBER 5, 2011

 

(1) Henk Hunneman (lid, vert. WVF)

vanaf november 2005 / aftredend november 2011

(2) Maja de Keijzer (secretaris)

vanaf november 2005 / aftredend november 2011

(3) Mathilde Groenendijk

vanaf november 2009 / aftredend november 2012

(4) Maurice Franssen (voorzitter)

ávanaf november 2007 / aftredend november 2013

(5) Gerrit Tuinstra (lid)

vanaf november 2010 / aftredend november 2013

 

NIEUWE SAMENSTELLING VANAF NOVEMBER 5, 2011

 

(1) Mathilde Groenendijk (penningmeester)

vanaf november 2009 / aftredend november 2012

(2) Hans Groenewoud (secretaris)

vanaf november 2011 / aftredend november 2014

(4) Maurice Franssen (voorzitter)

vanaf november 2007 / aftredend november 2013

(5) Sandra Lamberts (lid)

vanaf november 2011 / aftredend november 2014

(5) Gerrit Tuinstra (lid)

vanaf november 2010 / aftredend november 2013

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2011 twee keer voltallig vergaderd om

(1) de ledenvergadering van voor- en najaar voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Ledenbijeenkomsten

26 maart 2011 - 37 leden aanwezig

5 november 2011 - 40 leden aanwezig

 

Excursie

In 2011 is het gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursieweekend georganiseerd door de Ter Haar (bestuurs)leden: Maurice Franssen, Henk Hunneman en Sandra Lamberts. Het doelgebied was De Meinweg. Het groeps-excursie-onderkomen bevond zich in Reuver (L), van waaruit de Meinweg ge´nventariseerd is. Bij de organisatie van dit inventarisatieweekend is nauw samengewerkt met het biodiversiteitsproject Meinweg, de Stichting Koekeloere en het Nationaal Park de Meinweg.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar heeft in 2011 ruim 115 leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan FRANJE dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2011 twee keer. Resp. nummer 27 en nummer 28 in jaargang 14.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

Het bestuur heeft één vertegenwoordiger in de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Onze afgevaardigde is Henk Hunneman.

 

Vertegenwoordiging in de Sectie Thijsse

Voor de Sectie Ter Haar is Frits Bink de intermediair die indien nodig zal zorgen voor communicatie & informatie tussen beide Secties.

 

Besturenberaad NEV

In 2011 is het besturenberaad van de NEV bezocht door de voorzitter Maurice Franssen.

 

PR werk in 2011

De inventarisatie die gedaan is in De Meinweg zal worden meegenomen in het boek Biodiversiteit van NP de Meinweg. (verschijningsdatum verwacht september 2013). Verslagen van excursies zijn ook beschikbaar via de site van de Vlinderstichting http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=371.

 

****

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden