Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2012

 

Het bestuur

Het bestuur van de Sectie Ter Haar bestaat uit vijf personen.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

 

(1) Mathilde Groenendijk (penningmeester)

vanaf november 2009 / aftredend november 2015

(2) Hans Groenewoud (secretaris)

vanaf november 2011 / aftredend november 2014

(4) Maurice Franssen (voorzitter)

vanaf november 2007 / aftredend november 2013

(5) Sandra Lamberts (lid)

vanaf november 2011 / aftredend november 2014

(5) Gerrit Tuinstra (lid)

vanaf november 2010 / aftredend november 2013

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2012 twee keer voltallig vergaderd om

(1) de ledenvergadering van voor- en najaar voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Ledenbijeenkomst

24 maart 2012 (gecombineerde bijeenkomst met Snellen in Naturalis) - 69 leden aanwezig

13 oktober 2012 - 32 leden aanwezig

 

Excursie

In 2012 is het gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursieweekend van 17-19 augustus georganiseerd rond Winterswijk, waarbij de Koolmansdijk, Willinks Weuste en het Korenburgerveen een weekend centraal stonden. Jaap Zwier heeft samen met Barry Teunissen het weekend georganiseerd.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar heeft in 2012 ruim 107 leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan FRANJE dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2012 twee keer. Resp. nummer 29 en nummer 30 in jaargang 15.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

Op dit moment is er geen vertegenwoordiger vanuit het bestuur in de Werkgroep Vlinderfaunistiek, maar wel vanuit de leden namelijk Henk Hunneman.

 

Vertegenwoordiging in de Sectie Thijsse

Voor de Sectie Ter Haar is Frits Bink de intermediair die indien nodig zal zorgen voor communicatie & informatie tussen beide Secties.

 

PR werk in 2012

In 2012 is de sectie Ter Haar gestart met de ontwikkeling van een eigen website om de communicatie met de leden te vergemakkelijken. Ook verslagen van activiteiten en excursies zullen op die website worden gepubliceerd. Naar verwachting zal de eerste proefversie van de website voor de zomer 2013 beschikbaar zijn. Op dit moment zijn al verslagen beschikbaar via de site van de Vlinderstichting

http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=371.

 

****

 

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden