Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNEV - SECTIE TER HAAR

NEV - SECTIE TER HAAR

Activiteiten in 2014

 

Het bestuur

Het bestuur van de Sectie Ter Haar bestaat uit vijf personen.

 

SAMENSTELLING BESTUUR

 

(1) Siep Sinnema (voorzitter)

vanaf november 2013 / aftredend november 2016

(2) Mathilde Groenendijk (penningmeester)

vanaf november 2009 / aftredend november 2015

(3) Hans Groenewoud (secretaris)

vanaf november 2011 / aftredend november 2017

(4) Sandra Lamberts (lid)

vanaf november 2011 / aftredend november 2017

(5) Gerrit Tuinstra (lid)

vanaf november 2010 / aftredend november 2016

 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft in 2014 twee keer vergaderd om:

(1) de ledenvergadering van voor- en najaar voor te bereiden

(2) feedback te geven over gebeurtenissen

(3) mogelijke acties te bespreken

 

Ledenbijeenkomst

22 februari 2014 - 40 leden aanwezig

11 oktober 2014 - 40 leden aanwezig

 

Excursie

In 2014 is het gezamenlijke Snellen-Ter Haar excursieweekend van 27-29 juni 2014 rond Soest en Baarn, waarbij Lage Vuursche als uitvalsbasis was gekozen. Het weekend was georganiseerd door Violet Middelman en Remco Vos. Tijdens de najaarsvergadering hebben ze de eerste resultaten gepresenteerd. Het definitieve verslag volgt nog.

 

Ledenbestand

De Sectie Ter Haar had in 2014 108 leden.

 

Verenigingsorgaan

Samen met de Sectie Snellen is de Sectie Ter Haar verantwoordelijk voor de uitgave van het verenigingsorgaan Franje dat aan alle leden wordt toegestuurd. Het blad verscheen in 2014 twee keer. Resp. nummer 33 en nummer 34 in jaargang 17. De Franje wordt digitaal verspreid en in een beperkt aantal op papier.

 

Vertegenwoordiging in de WVF

Op dit moment is er geen vertegenwoordiger vanuit het bestuur in de Werkgroep Vlinderfaunistiek, maar wel vanuit de leden, namelijk Henk Hunneman/ Maurice Franssen.

 

Vertegenwoordiging in de Sectie Thijsse

Voor de Sectie Ter Haar is Frits Bink de intermediair die indien nodig zal zorgen voor communicatie & informatie tussen beide Secties.

 

PR werk in 2014

In 2012 is de sectie Ter Haar gestart met de ontwikkeling van een eigen website om de communicatie met de leden te vergemakkelijken. Verslagen van activiteiten en excursies worden op die website gepubliceerd, naast faunistische mededelingen van de leden. In toenemende mate schrijven ook leden stukken voor op de website. De site is bereikbaar via www.sectieterhaar.com.

Verder is er een folder ontworpen om Ter Haar te promoten. De folder is uitgedeeld op de landelijke dag van de Vlinderstichting en tijdens de Nationale Vlindernacht in 2014. De Nationale Vlindernacht viel dit jaar in het Snellen-Ter Haar weekend.

.

 

****

 

 


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden