Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 2 november 2013

Door: Hans Groenewoud

Aanwezig

Ab Goutbeek, Hans Huisman, Joke Stuurman-Huitema, Henk Stuurman, Harry Groenink, Wim Olyslager, J. Schipperen, P. van Son, Gerrit Tuinstra, Andy Saunders, Gerard Bergsma, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Ad Mol, Tineke Cramer, Bert Groothedde, Jan Scheffers, Leo Poot, Dity Jongsma-Kuipers, Stieneke Bontsema, George van Lettow, Lothar Rutten, Carel Ten Ham, Marja de Keijzer, Jippe vander Meulen, Ties Huigens, Willem Ellis, Dick Groenendijk, Maurice Jansen, Henk Bunjes, Ben Kruijsen, Maarten Eysker, D.O. Visser, Ruud Vis, Trees Kaizer, Sandra Lamberts, Mathilde Groenendijk, Hans Groenewoud, Frits Bink, Maurice Franssen.

Afwezig met bericht van verhindering:

Wiebe Poppe, Henk Hunneman, Karel Rijsdijk, Peter Rooij, Leo Poot, Cun Wijnen, Willem Oosterhof, Marja van der Straten, Marcel Prick en Anton Cox.

 

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Maurice Franssen heet iedereen welkom op deze najaarsbijeenkomst van Ter Haar.

Notulen van de vorige bijeenkomst (6 april 2013)

Correcties: Er staat onder ‘Nieuwe vorm van Franje’ dat er de komende bijeenkomst nog een definitief besluit moet worden genomen. Dat is niet correct, want het definitieve besluit is al tijdens de bijeenkomst van 6 april genomen. Franje gaat vanaf 2014 gewoon digitaal.

Naar aanleiding van:

1.     In het verslag staat dat Remco Vos van de sectie Snellen de excursie van 2014 in juni of juli op de Utrechtse Heuvelrug wil organiseren. Hij gaat dit echter niet alleen doen maar samen met zijn vrouw Violet Middelman.

2.     Ruud Vis vraagt nogmaals of eenieder zijn of haar waarnemingen van Biston betularia (peper en zoutvlinder) aan hem wil doorgeven en dan natuurlijk vooral welke vorm het is.

3.     Foto’s 1 (pagina 47) en 5 (pagina 49) in Franje zijn verwisseld. Foto 1 laat Perizoma albulata (ratelaarspanner) zien en die had op de plaats van foto 5 getoond moeten worden. Op foto 5 staat Nothris verbascella en deze had op de plaats van foto 1 getoond moeten worden.

4.     Maurice Franssen vraagt zich af of de op pagina 57 van Franje genoemde Amphipoea fucosa niet Amphipoea lucens moet zijn. De meeste aanwezigen zijn het met hem eens dat het inderdaad A. lucens moet zijn.

5.     Maurice F. wijst er ook op dat de in figuur 7 (pagina 49) genoemde Cabera pusaria juist  niet f. heyeriana is, maar een nog niet beschreven vorm.

 


 

Diverse bestuursmededelingen:

1.     Er is een mailwisseling geweest met Tymo Muus over waarnemingen.nl. Tymo wijst er nog eens op dat de ingekomen soorten moeten worden gecheckt. Het bestuur is het daar volledig mee eens, maar meent dat dit punt al voldoende onder de aandacht is gebracht.

2.     Naar aanleiding van bovenstaand punt constateert het bestuur dat er bij de sectie Snellen vaker dan bij Ter Haar genitaliën preparaten worden gemaakt voor de determinatie. Zou het geen idee zijn om voor de Ter Haar leden een cursus genitaliën prepareren te organiseren? Bij een eerste inventarisatie blijkt dat er bij Ter Haar zeker 15 mensen een dergelijke cursus willen volgen. De cursus zou hier in Overboeicop gegeven kunnen worden. Cees Gielis en Maurice Franssen willen de organisatie van de cursus op zich nemen. Er wordt een mail opgesteld waarna mensen zich op kunnen geven voor de cursus. Eerst zal worden bekeken hoeveel dagdelen nodig zijn en welk materiaal noodzakelijk is.

3.     De besturen van Ter Haar en Snellen hebben verder ook nog een mail van Tymo Muus ontvangen over de Franje. De mail is uitgebreid besproken bij de najaarsbijeenkomst van Snellen. Ook bij ter Haar wordt de mailwisseling aan de orde gebracht; hieronder een overzicht van de verschillende aspecten van de mail en, wanneer mogelijk en nodig, de reactie van de Ter Haar leden:

a.     Tymo stelt dat veel mensen Franje nog steeds liever op papier hebben. De beslissing over het digitaliseren van de Franje is echter al in afgelopen voorjaarsvergadering van Ter Haar met ruime meerderheid van stemmen genomen en gaat dus gewoon door.

b.     Tymo wijst op de vele fouten in Franje: Willie Prins van Snellen heeft aangeboden de teksten voor het verzenden van de Franje te willen controleren en de ter Haar leden gaan hiermee akkoord.

c.      Tymo denkt aan een meer glossy uitstraling van Franje. Een meer professioneel ogend blad is duurder en daar wil ook Snellen niet aan.

Franje moet gezien worden als een samenvatting van de activiteiten en presentaties van de dag. Je kunt artikelen altijd opsturen naar een ‘hoger blad’. De algemene indruk is dat Franje niet verder hoeft te worden opgetuigd. Als je meer glossy wilt, moeten de eisen voor de inhoudelijke kwaliteit ook omhoog.

d.     Ten slotte wijst Tymo op het bewerken van de teksten door Maurice Jansen: Volgens Snellen is dat geen structureel probleem en de leden van ter Haar zijn het er ook mee eens dat de auteurs er in samenspraak met Maurice Jansen uit moeten kunnen komen. De auteurs moeten er wel op letten om in het vervolg bij de toegevoegde foto´s de eventuele volgorde aan te geven zodat Maurice weet hoe ze in het artikel geplaatst moeten worden.

Aanvulling van Maurice Jansen: Er is altijd een afweging welke foto´s worden meegenomen in de papieren versie. Niet alles kan worden opgenomen in verband met de beperkte ruimte. Dat zal in een digitale uitgave van Franje natuurlijk een minder groot probleem zijn.

4.     Nieuws over excursies Kuinre en Meinweg.

Aan het verslag van de Meinweg wordt hard gewerkt door Sandra, Henk, Ernest van Asseldonk en Maurice F.

5.     Mathilde heeft een draaiboek gemaakt voor de excursie in de Noord Hollandse duinen, maar dit draaiboek is ook universeel bruikbaar. Dit is beschikbaar voor mensen die een excursie organiseren. Hierdoor wordt het organiseren van een excursie minder tijdrovend.

Voor 2014 is de voorbereiding van de excursie al gestart en deze wordt in de voorjaarsbijeenkomst nader toegelicht. De excursie vindt plaats in het weekend van 27 tot en met 29 juni rondom Baarn en Soest.

6.     Marja van der Straten heeft het bestuur gevraagd een ervaringslijst van leden van Snellen aan de Ter Haar leden door te sturen. Op deze lijst wordt aangegeven welke specialistische kennis de diverse leden hebben. De vraag is of wij ook een dergelijk lijst willen. Ties vraagt zich af of dat dan ook betekent dat mensen benaderd kunnen worden met vragen over hun specialisme. Men dient zich te realiseren dat dat kan gaan gebeuren. Vooralsnog blijkt er voor een dergelijke lijst bij Ter Haar geen echte animo te bestaan.

7.     NEV-site: Het bestuur heeft een mail ontvangen van Henk Hunneman. Er komt een hele nieuwe site die bij de voorjaarsvergadering van de NEV zal worden gepresenteerd. Voor de diverse secties en afdelingen krijgt steeds 1 persoon toegang tot de site en is daarmee ook aanspreekpunt voor die sectie of afdeling. Deze mensen krijgen de mogelijkheid ‘hun’ gedeelte van de site bij te werken. Het gaat dan om zaken als samenstelling bestuur, contributie en doelstellingen. Hans Groenewoud gaat dit voor Ter Haar doen. 

8.     Financiële zaken: Iedereen betaalt zijn contributie naar behoren. Ruud Vis is nieuw lid van de kascontrolecommissie.

9.     Bestuurswissel: Maurice Franssen treedt af, omdat zijn 2e termijn afloopt. Siep Sinnema wordt voorgedragen en gekozen tot nieuwe voorzitter. Hans Groenewoud bedankt de scheidend voorzitter in een afscheidsspeech voor zijn grote inzet en bezielende leiding.

 

Excursie 2013 in de duinen van Noord Holland

Dick en Mathilde Groenendijk presenteren de resultaten van de excursie. Het eindverslag is op dit moment al te vinden op vlindernet via de link: http://www.vlindernet.nl/content.php?id=380

Op de website van Ter Haar zijn naast bovenstaande link naar vlindernet ook foto´s van de excursie te vinden.

 

Trekvlindergegevens

Eddy Vermandel verzamelt informatie over trekvlinders in Nederland en vraagt of eenieder  de gegevens van de Nederlandse trekvlinders wil mailen naar een speciaal e-mail adres van hem: trekvlinders@gmail.com.

 

Website Ter Haar

Hans Groenewoud demonstreert en bespreekt de website van Ter Haar. De structuur van de website is af. Ondertussen is Hans begonnen met het vullen van de site met gegevens, verslagen, foto’s, faunistische mededelingen en dergelijke. De aanwezigen maakten duidelijk al zeer onder de indruk te zijn van de informatie die al op de website is geplaatst. Diverse mensen hebben dus al spullen aangeleverd, maar er is ruimte voor veel meer.  

De website zal snel worden aangemeld zodat die met zoektermen kan worden gevonden in Google: link is voorlopig www.terhaar.uphero.com. Aanvulling notulist: bij sommige instellingen wordt de site nog gezien als spam. We wachten even af, of dat zo blijft nadat de site bij de zoekmachines bekend is. Mocht dat dit probleem niet oplossen dan is het kopen van een domeinnaam (is zeker niet duur, maximaal iets van 5 euro per jaar) toch het overwegen waard.

Rondvraag

Mathilde geeft aan dat de Vlinderstichting werkt aan een herziening van de nachtvlindergids.

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden