Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


De sectie organiseert twee bijeenkomsten per jaar. Deze vallen altijd op zaterdag, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. De exacte datums wisselen van jaar tot jaar: Het ene jaar zijn de bijeenkosten op de laatste zaterdag van februari en de tweede zaterdag van oktober en in het daaropvolgende jaar worden ze gehouden op de eerste zaterdag van april en de eerste zaterdag van november. De eerste zaterdag van maart komt nooit aan bod, omdat de Vlinderstichting dan altijd zijn Nationale Vlinderdag organiseert, waar veel Ter Haar leden ook graag naar toe gaan.
De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 24 februari 2024 te Schoonrewoerd.Op de bijeenkomsten worden natuurlijk de huishoudelijke zaken rondom de vereniging besproken, maar het belangrijkste gespreksonderwerp wordt toch altijd wel gevormd door de zogenaamde faunistische mededelingen waarin de leden hun bevindingen van het afgelopen jaar over specifieke soorten vertellen. En verder is elke bijeenkomst natuurlijk een gezellig samenzijn waar ook over allerlei andere zaken kan worden gesproken.


Daarnaast wordt er elk jaar een excursie georganiseerd in samenwerking met de sectie Snellen. Gedurende een heel weekend wordt er een interessant gebied door alle deelnemers geïnventariseerd. Doordat er dan op zeker zo'n 20 plekken gedurende 2 nachten wordt gekeken wordt de micro en macro nachtvlinderfauna uit die periode van het jaar scherp in kaart gebracht. Van de excursie wordt een verslag geschreven. Verslagen, foto’s en waarnemingen van de diverse excursies zijn te vinden op de website via de menubalk.
Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden