Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Het was in het eerste oorlogsjaar (1940) dat Barend J. Lempke zijn trekvlinderregistratie startte in Nederland. Dit heeft hij tot zijn dood in 1993 volgehouden, vanaf 1987 met assistentie van Rob de Vos. De gegevens werden in jaarlijkse verslagen gepubliceerd in Entomologische Berichten. Na zijn dood is de registratie door Rob de Vos en enkele collega's voortgezet tot voor enkele jaren terug. Inmiddels is Eddie Vermandel uit Hulst weer begonnen met het registreren en publiceren van Nederlandse en Belgische trekvlindergegevens

Veel dank gaat uit naar Jippe van der Meulen en zijn collega's van de Bibliotheek van de Vlinderstichting voor het scannen van de trekvlinderverslagen en het voor deze site ter beschikking stellen van de gemaakte PDF-bestanden.

Hieronder ziet u de lijst met alle gepubliceerde Trekvlinder verslagen.U kunt de tekst binnen de website bekijken door op het kopje 'Tekst' te klikken.U kunt ook een PDF downloaden.

Veertiger jaren, inclusief de oorlogsjaren. (1940 tm 1949)

01-12-1940

Eerste Jaarverslag 1940 door BJ Lempke

01-12-1941

Tweede Jaarverslag 1941 door BJ Lempke

01-12-1942

Derde Jaarverslag 1942 door BJ Lempke

01-12-1943

Vierde Jaarverslag 1943 door BJ Lempke

01-12-1944

Vijfde Jaarverslag 1944 door BJ Lempke

01-12-1945

Zesde Jaarverslag 1945 door BJ Lempke

01-12-1946

Zevende Jaarverslag 1946 door BJ Lempke

01-12-1947

Achtste Jaarverslag 1947 door BJ Lempke

01-12-1948

Negende Jaarverslag 1948 door BJ Lempke

01-12-1949

Tiende Jaarverslag 1949 door BJ Lempke


Vijftiger jaren. (1950 t/m 1959)

01-12-1950

Elfde Jaarverslag 1950 door BJ Lempke

01-12-1951

Twaalfde Jaarverslag 1951 door BJ Lempke

01-12-1952

Dertiende Jaarverslag 1952 door BJ Lempke

01-12-1953

Veertiende Jaarverslag 1953 door BJ Lempke

01-12-1954

Vijftiende Jaarverslag 1954 door BJ Lempke

01-12-1955

Zestiende Jaarverslag 1955 door BJ Lempke

01-12-1956

Zeventiende Jaarverslag 1956 door BJ Lempke

01-12-1957

Achttiende Jaarverslag 1957 door BJ Lempke

01-12-1958

Negentiende Jaarverslag 1958 door BJ Lempke

01-12-1959

Twintigste Jaarverslag 1959 door BJ Lempke


Zestiger jaren. (1960 t/m 1969)

01-12-1960

Eenentwintigste Jaarverslag 1960 door BJ Lempke

01-12-1961

Tweeëntwintigste Jaarverslag 1961 door BJ Lempke

01-12-1962

Drieëntwintigste Jaarverslag 1962 door BJ Lempke

01-12-1963

Vierentwintigste Jaarverslag 1963 door BJ Lempke

01-12-1964

Vijfentwintigste Jaarverslag 1964 door BJ Lempke

01-12-1965

Zesentwintigste Jaarverslag 1965 door BJ Lempke

01-12-1966

Zevenentwintigste Jaarverslag 1966 door BJ Lempke

01-12-1967

Achtentwintigste Jaarverslag 1967 door BJ Lempke

01-12-1968

Negenentwintigste Jaarverslag 1968 door BJ Lempke

01-12-1969

Dertigste Jaarverslag 1969 door BJ Lempke


Zeventiger jaren. (1970 t/m 1979)

01-12-1970

Eenendertigste Jaarverslag 1970 door BJ Lempke

01-12-1971

Tweeëndertigste Jaarverslag 1971 door BJ Lempke

01-12-1972

Drieëndertigste Jaarverslag 1972 door BJ Lempke

01-12-1973

Vierendertigste Jaarverslag 1973 door BJ Lempke

01-12-1974

Vijfendertigste Jaarverslag 1974 door BJ Lempke

01-12-1975

Zesendertigste Jaarverslag 1975 door BJ Lempke

01-12-1976

Zevenendertigste Jaarverslag 1976 door BJ Lempke

01-12-1977

Achtendertigste Jaarverslag 1977 door BJ Lempke

01-12-1978

Negenendertigste Jaarverslag 1978 door BJ Lempke

01-12-1979

Veertigste Jaarverslag 1979 door BJ Lempke


Tachtiger jaren. (1980 t/m 1989)

01-12-1980

Eenenveertigste Jaarverslag 1980 door BJ Lempke

01-12-1981

Tweeënveertigste Jaarverslag 1981 door BJ Lempke

01-12-1982

Drieënveertigste Jaarverslag 1982 door BJ Lempke

01-12-1983

Vierenveertigste Jaarverslag 1983 door BJ Lempke

01-12-1984

Vijfenveertigste Jaarverslag 1984 door BJ Lempke

01-12-1985

Zesenveertigste Jaarverslag 1985 door BJ Lempke

01-12-1986

Zevenenveertigste Jaarverslag 1986 door BJ Lempke

01-12-1987

Achtenveertigste Jaarverslag 1987 door BJ Lempke

01-12-1988

Negenenveertigste Jaarverslag 1988 door BJ Lempke

01-12-1989

Vijftigste Jaarverslag 1989 door BJ Lempke


Jaren Negentig vorige eeuw. (1990 t/m 1999)

01-12-1990

Eenenvijftigste Verslag 1990 (BJ Lempke & R. de Vos)

01-12-1991

Tweeënvijftigste Verslag 1991 (R de Vos, ALM Rutten & BJ Lempke)

01-12-1992

Drieënvijftigste Verslag 1992 (R. de Vos & ALM Rutten)

01-12-1993

Vierenvijftigste Verslag 1993 (R. de Vos & ALM Rutten)

01-12-1994

Vijfenvijftigste Verslag 1994 (R. de Vos & ALM Rutten)

01-12-1995

Zesenvijftigste Verslag 1995 (R. de Vos & ALM Rutten)

01-12-1996

Zevenenvijftigste Verslag 1996 (R. de Vos & ALM Rutten)

01-12-1997

Achtenvijftigste Verslag 1997 (R. de Vos & ALM Rutten)

01-12-1998

Negenenvijftigste Jaarverslag 1998 door R. de Vos

01-12-1999

Zestigste Jaarverslag 1999 door R. de Vos


Eerste decade van deze eeuw. (2000 t/m 2009)

01-12-2000

Eenenzestigste Jaarverslag 2000 door R. de Vos

01-12-2001

Tweeënzestigste Jaarverslag 2001 door R. de Vos

01-12-2002

Drieëenzestigste Jaarverslag 2002 door R. de Vos

01-12-2003

Trekvlinder jaarverslag 2002 t/m 2005 door R. de Vos

01-12-2006

Trekvlinder jaarverslag 2006 t/m 2008 door R. de Vos

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden