Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Naast de zomerexcursie en de voorjaars- en najaarsbijeenkomst worden er ook regelmatig andere speciale activiteiten georganiseerd. In 2015 is er cursus genitalien prepareren gegeven en in 2016 is er voor het eerst een determinatiedag georganiseerd.Het op naam brengen van de soorten is uiteraard een vereiste om vlinders te bestuderen. En door je eigen moeilijke exemplaren aan anderen voor te leggen kun je veel van elkaar leren. Het is de intentie om voortaan elke 2 jaar een determinatiedag te organiseren waar leden en belangstellenden hun moeilijk te determineren exemplaren aan de hele groep kunnen voorleggen. Dit kunnen opgezette exemplaren of foto's zijn. Ook rupsen zijn welkom. Er wordt naar gestreefd om op elke determinatiedag een presentatie te houden over een moeilijke groep.   

Determinatie dag (19-3-2016)   

Met een inleiding van Maurice Franssen over de spikkelspanners.   Op deze eerste determinatiedag is Maurice Franssen bereid gevonden een presentatie te geven over de spikkelspanners. De spikkelspanners vormen een groep van kleine tot middelgrote en zelfs enkele grote spanners die voornamelijk grijs gekleurd en getekend zijn. Veel mensen vinden het lastig ze goed uit elkaar te houden. Dat zal na het bestuderen van deze presentatie een stuk makkelijker worden. De presentatie van Maurice over de Spikkelspanners is om auteursrechtelijke redenen alleen beschikbaar voor leden van Ter Haar. U dient op de site aangemeld te zijn om de presentatie te bekijken.U bent niet aangemeld op de site. Als lid van Ter Haar kunt u zich aanmelden in het rechtermenu.     


Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden